Ende nuk kënaq lufta kundër korrupsionit, ndërgjegjësimi i qytetarëve është rritur

Shkup, 29 shtator – Lufta kundër korrupsionit në praktikë rrallë herë është e dukshme dhe është vetëm teorike, por vetëdija e qytetarëve për pasojat e dëmshme të korrupsionit po rritet, thanë pjesëmarrësit e konferencës së sotme përmbyllëse në kuadër të projektit. Vazhdim i aktiviteteve kombëtare në luftën kundër korrupsionit” që u mbajt sot në Shkup.

Në këtë konferencë, përveç përfaqësuesve të tjerë institucionalë, morën pjesë edhe kryetarja e Institutit për të Drejtat e Njeriut, Margarita Caca Nikollovska dhe kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanova, të cilat theksuan konkluzionet nga monitorimi i vazhdueshëm i zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit dhe përplasjen e interesave, planin për luftën kundër korrupsionit “Aksioni 21” dhe Planin për politikat për qeverisjen e mirë, në kuadër të projektit “Monitorimi i aktiviteteve kombëtare në luftën kundër korrupsionit”.

Kryetarja e Institutit për të Drejtat e Njeriut, Nikollovska, thekson se lufta reale efikase dhe efektive kundër korrupsionit është ende në nivel të pakënaqshëm, si dhe se ka pakënaqësi të madhe te qytetarët dhe opinion i përgjithshëm i tyre është se ka shumë korrupsion në çdo segment të jetës shoqërore.

“Problemi më i madh është shtypja e korrupsionit në të njëjtën kohë dhe praktika në drejtim të përgjegjësisë për ata që e shkaktuan, e mbështetën, bënë që korrupsioni është në nivel shumë të ulët. Ky projekt lidhet më shumë me ato që tani janë aktivitetet kombëtare në luftën kundër korrupsionit. Ajo që nënkupton aktivitet në praktikë, nënkupton të tregosh një luftë reale, efikase dhe efektive kundër korrupsionit, ende nuk jemi në një nivel të lakmueshëm, ose të them se jemi në një nivel fillestar”, tha Nikollovska.

Lidhur me raportin e dalë nga Strategjia Kombëtare, ajo shtoi se Kuvendi ende nuk ka ndërmarrë veprime për ta vënë në rend dite dhe për diskutim Raportin Kundër Korrupsionit dhe nga ai raport duhet të nxirren përfundime dhe tabloja reale e asaj që ka. duhet parë se çfarë duhet bërë dhe si të zbatohet ajo strategji.

“Parlamenti për fat të keq nuk gjeti forcën për ta vënë në rend dite dhe për ta diskutuar dhe nga ai raport duhet të nxirren konkluzione se si do të realizohet. Një numër i madh i institucioneve kanë planet e tyre për të luftuar korrupsionin, por është ende në nivel teorik, në praktikë ende nuk kemi ndonjë rezultat “, tha Nikollovska.

Ajo sqaroi se në praktikë të gjitha këto prezantime dhe dokumente teorike do të duhet të monitorohen dhe vlerësohen nëse lufta kundër korrupsionit është reale apo vetëm teorike.

Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanova, për të evidentuar sfidat në zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit 2021-2025, theksoi se miratimi i raportit të tyre në Kuvend është ende i pritur.

“Raportin vjetor për realizimin e aktiviteteve të parashikuara në Strategjinë Kombëtare e kemi dorëzuar deri më 31 mars të vitit 2022, ai është shqyrtuar vetëm nga Komisioni i Sistemit Politik, duke treguar se duhet të dorëzohet në seancë plenare dhe të miratohet nga Kuvendi, që do të na hapte rrugën për ta plotësuar edhe më tej Strategjinë, sepse çdo vit ne i plotësojmë apo përditësojmë rreziqet e korrupsionit sipas sektorëve të veçantë, por së pari duhet të miratohet ky raport”, tha Ivanovska.

Ai thekson se kanë marrë sinjale pozitive nga Kuvendi që kanë shkaktuar pritje që raporti të miratohet sa më shpejt.

“Shpresuam se do të miratohej, sepse vitin e kaluar në Kuvend na ishte premtuar se nëse ndonjëri nga Sektorët nuk do t’i përmbushte aktivitetet e parapara, do të mblidheshin komisionet mbikëqyrëse para të cilave përgjegjësit do të jepnin llogari për arsyet pse nuk janë kryer veprimtaritë që janë parashikuar, ka qenë inkurajuese, kemi punuar shumë, por fatkeqësisht edhe aktivitetet nuk janë kryer, vetëm 20 për qind janë realizuar, asnjë nuk është thirrur për të mbajtur përgjegjësi”, thekson Ivanovska.

Siç informon ajo, edhe pse në praktikë nuk mund të shihen rezultate të dukshme, sipas peticioneve të dorëzuara në Komisionin, ndërgjegjësimi i qytetarëve po ndryshon, gjegjësisht po ndryshon atmosfera në kuptimin pozitiv.

Sllavica Gërkovska, zëvendëskryeministrja për politika të qeverisjes së mirë, nga ana tjetër, tha se përparimi në luftën kundër korrupsionit, megjithatë, kërkon energji dhe punë graduale.

“Ka mundësi për përmirësimin e situatës dhe forcimin e përfshirjes së institucioneve në zinxhirin e luftës kundër korrupsionit. Në këtë periudhë të shkurtër kemi arritur një bashkëpunim të mirë, do të thoja të shkëlqyer me Komisionin Kundër Korrupsionit, me Entin Shtetëror të Revizionit, rregullisht shtrojmë pyetje dhe japim drejtime në përmbushjen e rekomandimeve. Jam e vetëdijshme që, për fat të keq, ky lloj progresi nuk mund të ndodhë brenda natës, këto janë politika që kërkojnë shumë energji për t’u afruar centimetër pas centimetri, por qëllimi kryesor është i rëndësishëm, megjithatë dinamika nga ne është jashtëzakonisht maksimalja e mundshme, por për të inicuar rezultate më të dukshme në publik na duhet më shumë kohë, sqaroi Gërkovska.

Ajo u shpreh e kënaqur me reagimin e institucioneve, përkatësisht gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me kabinetin.

“Jam e kënaqur me konkluzionet që kemi paraqitur si informacion për situata të caktuara, megjithëse nuk kemi të drejtë të detyrojmë institucionet që nuk janë qeveritare, flasim për

indikacione dhe rekomandime për njësitë e vetëqeverisjes vendore, për disa politika kemi reagime pozitive edhe nga shkolla të caktuara dhe nga komuna të caktuara, pavarësisht se nuk është detyrim, por rekomandim. Kjo më jep të drejtën të them se në këtë pikëpamje Kabineti është i suksesshëm, sepse është e qartë se ky lloj koordinimi ka munguar deri më tani”, tha ajo.

Në këtë konferencë morën pjesë edhe përfaqësuesi i Ambasadës së SHBA-së në Shkup, Erik Mejer dhe Agim Nuhiu, zëvendësministër i Drejtësisë, lidhur me angazhimet e Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me Strategjinë për Reformën e Sektorit të Drejtësisë për periudhën 2023-2028.

Projekti “Monitorimi i aktiviteteve kombëtare në luftën kundër korrupsionit”, është mbështetur financiarisht nga Ambasada Amerikane në Shkup. Qëllimi kryesor i këtij projekti është monitorimi i zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit duke përmbushur masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe iniciativat që janë pjesë integrale e planit të Qeverisë në luftën kundër korrupsionit me titull “Aksioni 21”.