Zhvillimi i industrisë së tekstileve në Xinjiang

Shoqata e Industrisë Tekstile e Xinjiang-ut publikoi një raport, ku tregohet historia dhe zhvillimi i industrisë së tekstileve të pambukta në këtë rajon.

“Kjo industri … ka siguruar jetesën e miliona njerëzve në Xinjiang, duke përfshirë kultivuesit e pambukut, punëtorët e sektorit të tekstileve dhe familjet e tyre, ka përmirësuar nivelin e jetesës dhe ka nxitur realizimin e të drejtave të tyre ekonomike e shoqërore,” thuhet në raport.
Në kapitullin e 6-të, raporti thekson të drejtat e popullit, duke thënë që “populli është i pari” ka qenë dhe do të jetë objektivi me përparësi për zhvillimin shoqëror dhe përgjegjësinë bazë shoqërore të industrisë së tekstileve të pambukta të Xinjiang-ut.

Kjo industri do të “vazhdojë të sigurojë dëshirën dhe lirinë e punëmarrësve në të gjitha mënyrat e punësimit, do të respektojë zgjedhjet e tyre për punën dhe do të nxitë mekanizimin e tregut të luajë një rol udhëheqës në shpërndarjen e burimeve të krahëve të punës”, vihet në dukje në raport.