Foshnjat e lindura para kohe – luftëtarët më të mëdhenj, shkalla e vdeshmërisë është ulur në 12 për qind