Boki 13 ka kërkuar takim te Zaevi, ai i është përgjigjur “i pashë dëshmitë, kjo është pastër reket”