Taksa 100 përqind ndikoi në shtimin e vendeve të punës, u rrit edhe industria e prodhimit