Kristoffersen në formë, lider në renditjen e përgjithshme dhe në sllallom!