Me ndihmën e Bankës Botërore do të modernizohen bujqësia dhe shërbimet administrative të sigurimit social