“Nezavisne novine”: Pjesa më e madhe e kokainës në vlerë rreth 50 milionë euro, duhej të përfundonte në BeH