Në këtë pjesë të Prishtinës për siguri pune më 12 shtator do të ndërprehet energjia elektrike