Londra si “shkretëtirë”, njerëzit izolohen në shtëpi