OEK dhe Qeveria Gjermane me partneritet strategjik për transformim digjital