Koronavirusi shkakton bilanc lufte: 35,012 viktima dhe 738,679 – shenjë e mirë shërimi i shumë personave