Veliu: Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm ndër prioritet kryesore të Kosovës

Me këtë rast, ministri Veliu theksoi se nevojitet një bashkëpunim dhe bashkërendim më dinamik i aktiviteteve në fushën e migrimit të parregullt, në veçanti duke shkëmbyer të dhëna në kohë reale, e që do të reflektonte në parandalimin dhe luftimin e migrimit të parregullt.

Më tej ministri Veliu tha se parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit është një ndër prioritet kryesore të Qeverisë së Kosovës.

“Ne jemi në fazën përfundimtare të procesit të bashkimit të strategjive nacionale për ekstremizmin e dhunshëm dhe të luftës kundër terrorizmit”, tha ai.

Në këtë takim ai po ashtu tha se Republika e Kosovës ishte ndër shtetet e para që me ndihmën e partnerëve strategjikë realizoi rikthimin e organizuar të qytetarëve të Kosovës, si pjesëtarët e organizatave terroriste ashtu edhe familjet e tyre. /Lajmi.net/