Mediet serbe merren edhe me këtë detaj për Shaqirin