Seancë e Qeverisë, tema politika e jashtme, siguria, ekonomia