Izraeli Sul.mon Gazën, pse u përshkallëzua situata