Uji në Shkup i sigurt për pije

Shkup, 1 gusht – Uji në Shkup është i sigurt për pije tregojnë analizat fiziko-kimike dhe mikrobiologjike nga 45 pika matëse në qytet.

Nga Ndërmarrja publike “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” informojnë se në periudhën prej 25 deri 29 korrik janë marrë 201 mostra për analiza fiziko-kimike dhe analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm.

“Sipas rezultateve të marra nga analizat, gjitha mostrat korrespondojnë me Rregulloren për kërkesën për siguri dhe cilësi të ujit të pijshëm”, theksohet në njoftimin e sotëm të “Ujësjellësit dhe Kanalizimit”.