“Brexit-i Amerikan” dhe ndryshimi i klimës, kërcënimet kryesore të vitit 2020