Sllovenia ul pagat e deputetëve dhe ministrave, punëtorëve iu paguhet edhe marsi