Njazi Thaçi: I shokuar me amaterizimin e bordit të përkohshëm të KEK-ut