Rregullorja e re e AKEP, ndryshojnë kontratat me operatorët celularë