LSDM: Rritja e eksportit prej 10,8 për qind konfirmon se politikat ekonomike janë në rrugë të drejtë