Dimitrov në Këshillin e 26-të ministror të OSBE-së në Bratislavë