Raka këshillon se si duhet të sillemi nëse grumbullohen më shumë se 50 persona në një kafiteri