U mbollën drunj me rastin e 70-vjetorit të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe të Arkitekturës