Zaev: Grupet e punës do t’i shqyrtojnë modalitetet për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit të Venecias