Koraqi: Distancimi fizik me rëndësi për mbrojtjen nga COVID-19