Emërimi i 79 noterëve të rinj, në dorë të qeverisë së re