LSDM: Përbërja e deputetëve të LSDM-së në Kuvend solli vendime historike