Kur hajnë m… për historinë e Prishtinës, ani kush…