Memeti: Është në gjysmë shënimi i drejtimeve rrugore në vend