Telefonatat e marketingut, duhet ligj specifik që t’i rregullojë