SITI MOLL nesër do të kryejë stërvitje të zjarrfikësve

/

Skopje Siti Moll së bashku me Brigadën për mbrojtje të zjarrfikësve nesër do të realizojë stërvitje të zjarrfikësve. Qëllimi është, siç informojnë, që bëhet kontroll i funksionimit të shtabit të krizave në Qendrën tregtare të njësisë universale – sallat e hapësirave për mbrojtje dhe shpëtim, si dhe mënyrat të testohen protokollet për reagim në situata të krizave.

Qëllimi kryesor i stërvitjes është ballafaqimi me zjarrin dhe evakuim i të gjithë të punësuarve të pranishëm dhe vizitorëve në Siti moll Shkup, , se si mund të jenë të gatshëm për menaxhim në mënyrën e mundshme më më mirë me rreziqe të mundshme dhe situata të jashtëzakonshme.

Evakuimi do të zbatohet nga ana e qendrës për monitorim, operatorët e Agjencisë për sigurim OSA, si dhe pjesëmarrja e të punësuarve nga shërbimi për higjienë në moll HAUZ MAJSTOR PLUS.

Stërvitja e zjarrfikësve do të bëhet nën mbikqyrje të personave profesional nga Brigada e mbrojtjes kundër zjarreve dhe Shtabi i krizave të Njësisë universale për mbrojtje dhe shpëtim të Siti moll Shkup.

Nga Siti moll Shkup informojnë se gjatë stërvitjes rreptësisht do të respektohen rekomandimet për mbrojtje nga Kovid-19.