Çanta “Luj Viton” (nuk) ishte kthyer tek Jordan Kamçev