Qëndrime të ndryshime mes LSDM-së dhe BDI-së, mijëra amendamente për bllokimin e ndryshimeve të Kodit Zgjedhor