Huawei sjell P40, i pari për lidhje të qëndrueshme në 5G