Sindroma e piedestalit – sëmundja e shekullit, që të gjithë e nënvlerësojnë