Mëngjes joformal pune në Bruksel të MPJ-së së BE-së dhe të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë