Qeveria mban mbledhje, shqyrton dhe miraton vendimin për ndërmarrjen e masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19