Kurti më shumë po dëshiron të mbetet hero i fjalimeve, sesa njeri i vendimeve