Dogana: 370 milionë euro, vlera e mallrave të liruara nga taksat për prodhues