Mosaplikimi në Interpol po shihet si gabim nga opozita, pozita e arsyeton