Sacchi kategorik: Kanë zgjedhur rrugën e gabuar. Kështu favorizohen të pasurit