RrGK dënon sjelljet ndaj kryeparlamentares Osmani

“Kuvendi i Kosovës është insitucion publik ku duhet respektuar rregullat dhe funksionet e secilit anëtar të tij. Në këtë institucion të gjithë qytetarët presin të përfaqësohet vullneti i tyre politik në mënyrë sa më dinjitoze. Veprime si ky i mbrëmshmi bien ndesh me kulturën parlamentare e demokratike të një shoqërie të barabartë”, thotë RrGK.

 RrGK vlerëson se kryeparlamentarja Osmani është penguar në kryerjen e detyrës zyrtare në përputhje me rregulloren e Kuvendit, sipas së cilës ajo bart përgjegjësinë për mbarëvajtjen e seancave parlamenentare, duke përfshirë këtu edhe tërheqjen e vërejtjes ndaj deputetëve të cilët nuk i respektojnë rregullat.

 RrGK edhe një herë thërret që mospajtimet në sferën politike të zgjidhen me argumente dhe debate, asnjëherë me fjalë e veprime të tilla kërcënuese, si dhe kërkon ndëshkimin e personave përgjegjës në përputhje me rregulloren e Kuvendit dhe ligjet në fuqi.

 Sjellje të tilla ndaj grave në politikë dhe procese vendimmarrëse janë krejtësisht të papranueshme dhe dëmtojnë rëndë aspiratën tonë për një shoqëri të barabartë për gratë dhe burrat. Trajtimi i tillë i grave në hapësirat publike është tregues shqetësues për trajtimin e grave në shoqërinë tonë, dhe nuk duhet kaluar pa ndëshkim./Lajmi.net/