Janeva shtrohet në “Zhan Mitrev”, dyshojnë për gjendje para infarktit