Në hotelet e SHA EMV në Kodrën e Diellit janë vendosur 154 persona në karantinë shtetërore