Gjata-Arta Markut: Do kujtohesh si figura e denjë e shërbimit ndaj interesave politike