Përleshen vëllai dhe motra për kodin e WiFi, ndodh vrasja