Në rastin me pacienten nga Struga është konfirmuar shkelje lidhur me pamundësinë e mbrojtjes shëndetësore