Nëse ka valë të re përsëri do të sillen masat kufizuese